Predavanja i radionice

Ažurirat ćemo ovu stranicu s još mnoštvo detalja vezano za predavanja i radionice na našoj nadolazećoj konferenciji.

Velda Lulić

Osteopat, Ravnateljica, suosnivač i predavač Hrvatske akademije osteopatije

Utjecaj osteopatskog tretmana na varijabilnosti srčanog ritma HRV

PREDAVANJE

Važnost varijabilnosti srčane frekvencije (HRV) postaje sve više prepoznata kao jedan od najučinkovitijih prediktora stanja srca, kondicije, razine stresa, starenja, razine zdravstvenog rizika i kroničnih bolesti.

HRV je moćno sredstvo za promatranje uzajamnog djelovanja simpatičkog i parasimpatičkog autonomnog živčanog sustava.

U proteklih nekoliko godina nekoliko je studija pokazalo da se varijabilnost srčane frekvencije poboljšava različitim pristupima, od pisanja u dnevnik zahvalnosti do osteopatskog liječenja.

Cilj ovog predavanja je objasniti znanost o HRV-u, ukazati na različite studije, uključujući osteopatsku, koje su pokazale pozitivne učinke HRV-a na srce i predložile načine na koje osteopati mogu pomoći pacijentima da poboljšaju varijabilnosti srčane frekvencije.

Metode i tehnike koje mogu pomoći sudioniku ili pacijentu da postigne koherentnost srca i time varijabilnosti srčanog ritma (HRV)

RADIONICE

Radionica je nastavak predavanja o varijabilnosti srčanog ritma HRV.

Objasnit će se uloga i funkcija srca kao ‘mini mozak’.

Istražit će se različiti načini na koje mi kao osteopati možemo pomoći djeci da dovedu svoja srca u koherentnost i na taj način uravnoteže svoje emocije i poboljšaju kognitivne funkcije kako bi poboljšali svoje sposobnosti učenja.

Istražit će se metode koje pomažu svakom sudioniku da postigne koherentnost srca i time HRV.

Raspravit ćemo o tome kako bismo te metode mogli podučiti našim pacijentima kako bismo im pomogli u njihovom HRV-u i time poboljšali njihovu srčanu funkciju, kao i njihovu ukupnu dobrobit.

Gordana Vešligaj

 Osteopat, Mag.Pt. suosnivač HAO i predsjednica Hrvatskog društva osteopata

Utjecaj osteopatskog tretmana na dojenčad koja pate od disregulacijskog sindroma ili sindroma prekomjerno plačućeg dojenčeta

PREDAVANJE

Rođenje je svakako jedan od najvažnijih događaja u našem životu.

To je također vrijeme kada su utemeljen neke od primarnih disfunkcija s kojima se pojedinac mora nositi tijekom života.

Rana intervencija ima ključno značenje u procesu (re)habilitacije dojenčeta koje pati od sindroma disregulacije.

Iako u velikoj mjeri nepoznat u okviru zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, osteopatski koncept je od Svjetske zdravstvene organizacije reguliran kao Zdravstvene usluge osteopatije, te je cilj ovog rada također informiranje šire zdravstvene zajednice o njegovu značaju unutar sustava ranih intervencija.

Radovi i istraživanja na ovu temu potvrđuju vrijednost osteopatije unutar rane neurološke (re)habilitacije dojenčadi. Uravnotežen i smiren sustav lakše podnosi, regulira i organizira osjete.

Utjecaj osteopatije na senzorički razvoj i senzorno funkcioniranje od rođenja do smrti (Koncept primjenjene osteopatske senzorike)

RADIONICA

Senzorička integracija (SI) kao način na koji mozak prima, obrađuje i svrhovito odgovara na informacije koje do jedinke dopiru iz okoline, odgovorna je za naše djelovanje i ponašanje od rođenja do smrti.

Naglasak je na pojmu „svrhovito“ jer ukoliko je sustav previše ili premalo osjetljiv na podražaje ili je u jednom trenu uredno osjetljiv a u drugom nije, odgovor koji će mozak proslijediti kao izlaznu naredbu neće biti u skladu sa pred nas postavljenim zahtjevima.

SI odgovorna je za sve što uvjetuje naše motoričke funkcije: reakcije uspravljanja, regulaciju unutarnje mišićne napetosti (tonusa), ravnotežne reakcije, tjelesnu i prostornu shemu, adaptivne i protektivne reakcije. Dakle, bez dobre senzorike nema niti dobre motorike i obrnuto.

Adaptivne reakcije koje su također zavisne od dobre senzoričke modulacije omogućavaju sekvencioniranje, motoričko planiranje, vremensku usklađenost motoričkih, motoričko kognitivnih i govornih procesa, regulira pobuđenost, pažnju i koncentraciju, što uvjetuje mogućnost praksije (svrhovitog praktičnog funkcioniranja).

Kroz regulaciju praksije, senzorićkom integracijom uvjetovana je i emocionalna i socijalna regulacija, čime direktno utjeće na funkcionalnost, način djelovanja, odnosno osobni radni stil i kvalitetu života svake ljudske jedinke. Kroz kliničku praksu vidljiva je poveznica između senzorne integracije i osteopatskog pristupa.

Cilj radionice je pojasniti važnost i specifične poveznice između SI i globalnog razvoja, te povući paralele sa osteopatskim principima i načinom (re)habilitacije poremećaja senzoričke integracije kroz osteopatski koncept.

Sibylle Graf

Osteopat, ravnateljica SICO (Swiss International College of  Osteopathy)

 

Prevladajte strah od tretiranja novorođenčadi i djece

RADIONICA 

Mnogi osteopati se boje tretiranja novorođenčadi i djece zbog niza razloga kao što su poteškoće u komunikaciji, poteškoće s palpacijom djeteta koji se puno pomiče ili plače, strah od povrede djeteta i drugi razlozi.

U ovom govoru ili radionici raspravljat ćemo o korisnim metodama za prevladavanje straha od liječenja novorođenčadi i djece. Bit će predstavljene razne igračke koje djeca vole i pomažu pri osteopatskom tretmanu.

Janet Tait

Osteopat, Canada

 

Osteopatsko liječenje odraslih osoba koje su doživjele rat kao djeca

PREDAVANJE

Cilj ovog istraživanja bio je otkriti da li bi Globalna Osteopatija  u kombinaciji s liječenjem pomoću Endokranijalnog koncepta koji je razvio Philippe Druelle DO poboljšao kvalitetu života i cerebralnu obradu u odraslih koji su doživjeli traumu u djetinjstvu.

Pretpostavljalo se da bi ovaj pristup imao pozitivan učinak na prednji cingularni korteks i kortiko-limbičku strukturu koja je najčešće zahvaćena izlaganjem traumi i poboljšala bi kvalitetu života u ispitanika.

Istraživanje je provedeno u Zagrebu, Hrvatska. Ciljanu populaciju činile su odrasle osobe izložene traumi koje su živjele u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata (1991-1995). Ispitanici su bili u dobi od 3 do 14 godina u razdoblju od 1991. do 1995. i ispunili su kriterije izloženosti ratu.

Denyse Dufresne

Osteopat, Canada

 

PREDAVANJA

1. PREDAVANJE – Utjecaj osteopatije na neuroplasticitet na neurosenzornoj i motoričkoj razini

Dijete se mora razvijati na neuro-senzornoj-motoričkoj razini, ali se također mora razvijati na emocionalnoj razini kako bi steklo motivaciju, prosudbu i aktivno sudjelovalo u društvu.

Neuroplastičnost mozga i njegove različite komponente omogućit će ovu evoluciju; ali  ponekad narušavanje nekih područja može omesti taj napredak.

Temeljeno na anatomiji i fiziologiji, osteopat s preciznim nježnim tretmanom može donijeti vitalnost u područja disfunkcije i postići skladniji razvoj.

 

2. PREDAVANJE – Važnost dječjih crteža u osteopatskoj dijagnostici

Interpretacija dječjih crteža je sredstvo za procjenu učinka našeg osteopatskog liječenja na funkcionalne ishode kod djece.

Početkom 2000-ih sudjelovala je s dr. Antoinette D. Thomasom, psihologinjom koja se specijalizirala za dječje crteže, u studiji koje su objavili pod nazivom Osteopatsko Iscjeljivanje u Dječjim Crtežima.

RADIONICE

1. RADIONICA – Procjena djeteta i osteopatkse energetske tehnike

Mozak djeteta razvija se tijekom trudnoće i djetinjstva: Pitamo se…

Što može utjecati na ovaj mozak?
Kako osteopatija može pomoći njezinom razvoju?

U ovoj radionici naučite procjenjivati testove koji su jednostavni za izvođenje, naučite nove tehnike (varijacija tretmana s visokim brzinama i energetski tretman ) kako biste intervenirali s većom učinkovitošću i kako bi maksimizirali svoje tretmane.

 

2. RADIONICA – Kranijalne tehnike za poticanje zdravlja i sigurnosti djeteta

Dijete se izražava svojim tijelom dok doživljava neugodne događaje u životu i često razvija povišenu temperaturu i / ili infekciju u sukobu s okolinom.

Osteopatije studija 2008. godine u Montrealu koju je izradila Élaine Labonté-Beauregard dokazala je ono što govorim studentima o dvostrukoj osi bolesti koju osteopat može pronaći i tretirati.

Na ovoj radionici naučit ćete o tim osovinama, naučiti kako ih testirati i naučiti kranijalne i energetske tehnike kako bi ih tretirali s ciljem da potaknete  zdravlje i sigurnost koja je toliko važna za razvoj djetetovog mozga.

Federica Di Bacco

Osteopat, Italija

 

Manuela Di Vito

Osteopat, Italija

 

Osteopatsko liječenje kod djece koja su pogođena encefalopatijom ishemijske hipoksije

PREDAVANJE

Ishemijsko-hipoksična encefalopatija je neurološki poremećaj koji utječe na natalnu ili perinatalnu dob i ima multifaktorijsku etiologiju.

To uzrokuje smrt ili kronični neurološki invaliditet kod preživjelih. Ovo stanje uzrokuje štetu različite prirode na temelju gestacijske dobi od početka iste ili na temelju težine inzulta.

Brojna opažanja objavljena u literaturi raspravljala su o učincima fokalnih lezija mozga na razvoj jezičnih i kognitivnih vještina.

Bruno Ducoux

Osteopat, Francuska

 

Srce i emocije u Osteopatiji

PREDAVANJE

S obzirom na tijelo, A.T. Ipak, inzistirao je na vizualizaciji kao primarnom terapijskom fokusu. Kada dodirnemo, palpacija postaje percepcija, dopuštajući nam da dosegnemo mjesta duboko unutar tijela i povezana s okolinom.

Među različitim razinama kojima možemo pristupiti kroz naš rad, emocionalna domena je važna intermedijarna razina; kada je povezana sa srcem. To je otvoren pristup radosti.

Komunikacija s sustavom tijela

RADIONICA

U ovom uvodnom tečaju, dotaknut ćemo načine poboljšanja naše komunikacije u ovom složenom tjelesnom sustavu, kao i našu sposobnost pristupa emocionalnim komponentama koje se nalaze u slojevima tkiva: embriologija, anatomija, ekstrastanični matriks, autonomni i središnji živčani sustav su alati za slušanje vibracijske fulkrume kao potencijale, koristeći verbalizaciju i dijalog.

Jadranka Brozd

Osteopat, fizioterapeut, Hrvatska

 

Osteopatija i rijetke bolesti

PREDAVANJE

S medicinske strane to su najčešće kronične degenerativne i smrtonosne bolesti, pa je oboljelima značajno smanjena kvaliteta života i psihosocijalno su  izolirani.. Neizvjesnost tijeka bolesti, mala dostupnost adekvatnim lijekovima i svakodnevna borba sa simptomima nužno traži pomoć.

Ovo predavanje nije znanstvena prezentacija nego svjedočenje i poziv na suradnju. Rijetkih bolesti ima preko 7000 i samo 1 posto ima lijek. Samo u Europi 6-8% populacije boluje od rijetke bolesti. Takove osobe su posebno izolirane i ranjive, a pogođena je i cijela obitelj.

Luca Cicchitti 

Osteopat, Italija

 

Efikasnost Osteopatskog Tretmana u novorođenčadi:Retrospektivna opservacijska studija 

PREDAVANJE

Niska tjelesna težina (NTT) glavni je uzrok neonatalne smrti i doprinosi 60% do 80% svih neonatalnih smrti. Prosječna duljina boravka (PDB) u Jedinici Intenzivnog Liječenja Novorođenčadi (JIL-u) je 1,9 dana za novorođenčad rođeno u terminu, s prosječnom cijenom liječenja od 1,334 USD; dok je za nedonošče PDB između  29,9 dana do 64 dana, s prosječnim troškom liječenja 32,153 USD.

Cilj ove retrospektivne opservacijske studije je procijeniti utjecaj osteopatije na kliničke podatke koji se rutinski prikupljaju na odjelu u elektronskoj bazi podataka.

Yannick Fleck

Osteopat, Francuska

 

Osteopatski pogled na autističnu djecu s gastrointestinalnim funkcionalnim poremećajima

PREDAVANJE

Autistički spektar (ASD) je složeni razvojni poremećaj kojeg karakteriziraju poteškoće u komunikaciji, socijalnoj interakciji i ograničeno i ponavljajuće ponašanje.

Pogađa 1 od 68 djece, prema najnovijim istraživanjima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Gotovo polovica ove djece također pati od funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja.

Ovi poremećaji, atipično izraženi, često su nedovoljno dijagnosticirani i tretirani.

Mnoge studije pokazuju da gastrointestinalni poremećaji imaju tendenciju povećati intenzitet ASD simptoma.

Mirjana Dujmović

Osteopat, fizioterapeut, Bugojno, BiH

 

Utjecaj kranijalnog osteopatskog tretmana na nesanicu kod žena u perimenopauzi i postmenopauzi – iz kuta sudionica istraživanja, JU Dom zdravlja Bugojno

PREDAVANJE

Razlog za odabir ove teme leži u tome da se sve češće javljaju pacijentice/klijentice koje se žale na problem nesanice bez nekog posebnog uzroka.

Kroz rad sa pacijentima kranijalnim osteopatskim tretmanima, primjećeno je da mnogi pacijenti zaspu za vrijeme tretmana ili su jako pospani nakon istog.

Cilj ovog rada je prikazati utjecaj kranijalne osteopatije na sudionice istraživanja i iznijeti njihove dojmove o učinku koji je kranijalna osteopatija imala na nesanicu, ali i njihova osjećanja, stanje zdravlja i svakodnevno funkcioniranje.

Slavica Ravnjak

Osteopat, fizioterapeut, Hrvatska

 

Utjecaj osteopatskog tretmana na hodanje osoba s hemiparezom koje su preboljele moždani udar

PREDAVANJE

Najnovija istraživanja prikazuju sposobnost stvaranja novih neuronskih veza u odraslih osoba, u kojih postoji neurološki deficit kao posljedica cerebrovaskularnog oboljenja

U svrhu izrade diplomskog rada na Hrvatskoj akademiji osteopatije, proveli smo istraživanje  na temu Utjecaj osteopatskog tretmana na hodanje u osoba sa hemiparezom koje su preboljele moždani udar.

Cilj ovog istraživanja bio je prikazati učinak osteopatskog tretmana na poboljšanje hodanja u osoba s hemiparezom koje su preboljele moždani udar, prije više od godinu dana.

Nikolina Sokalić

Fizioterapeut, Hrvatska

Suzana Šereg

Fizioterapeut, Hrvatska

 

Vesna Šepec

Fizioterapeut, Hrvatska

Moguća Primjena Osteopaskih Tehnika u Specijalnoj Bolnici za Medicinsku Rehabilitaciju Krapinske Toplice

PREDAVANJE

Sve je veća popularnost osteopatije u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Posljednjih 15 godina osteopatija se primjenjuje u zdrastvenim ustanovama te privatnim klinikama diljem Hrvatske.


Ovaj prikaz je uvid kako primjena osteopatskih tehnika ima utjecaj na kvalitetu života te bolju i uspješniju rehabilitaciju pacijenata u području ortopedije ,neurologije, kardiologije te kod djece, u specijalnoj bolnici za med rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Želite li sudjelovati na kongresu?

Kontaktirajte nas!

Imate li dodatnih pitanja vezano za kongres slobodno nam se obratite.